متادون داروسازی امین

متادون
نام نام عمومی شکل دارویی نحوه مصرف
methadone methadone hydrochloride tablet oral 20 mg tablet oral
صاحب پروانه صاحب برند تولید کننده تاریخ اعتبار پروانه
داروسازی امین داروسازی امین داروسازی امین 1397/11/29
قیمت مصرف کننده هر بسته قیمت واحد gtin irc
ریال315000 ریال3150 06260154968029 2015874379047487
تعداد در بسته
100 tablet in 10 blister pack in 1 box

کد atc دارو


n07bc02
nervous system
n
other nervous system drugs
n07
drugs used in addictive disorders
n07b
drugs used in opioid dependence
n07bc
methadone
n07bc02


داروسازی امین
متادون براي كنترل درد شديد و درمان كمكي قطع وابستگي به اپيوئيد‌ها و از راه تزريقي براي ايجاد بي¬دردي در زايمان به¬ كار می¬رود.
1- در صورت وجود آسم، كم بودن ذخيره تنفسي، التهاب روده و بيماري تنفسي با احتياط فراوان مصرف شود. 2- اين دارو، ممكن است سبب بروز وابستگي شود.
1- در صورت وجود آسم، كم بودن ذخيره تنفسي، التهاب روده و بيماري تنفسي با احتياط فراوان مصرف شود. 2- اين دارو، ممكن است سبب بروز وابستگي شود.
فني‎توئين و ريفامپين، متابوليسم متادون را تسريع كرده و اثرات آن را كاهش مي¬دهند. مصرف همزمان با دارو‌هاي مضعف cns موجب تشدید تضعيف cns می شود. مصرف همزمان با دارو‌هاي شبه¬آتروپيني نيز موجب تشديد احتباس ادرار و يبوست شده و ممكن است انسداد فلجي روده ايجاد نمايد. مصرف بوپرنورفين پیش از مصرف يك داروي ضددرد اوپيوئيدي ممكن است اثر درماني داروي ضددرد را كاهش دهد. در صورت مصرف همزمان با دارو‌های مهارکننده مونوآمین اکسیداز ممکن است واکنش¬های خطرناک بروز کند.
ممکن است قطع تدريجي مصرف دارو لازم باشد.
نام دارو صاحب نام تجاری کشور صاحب امتیاز وضعیت
1 متادون تولیدی فاران شیمی تویسرکان تولیدی فاران شیمی تویسرکان
2 متادون داروسازی امین داروسازی امین
3 متادون کارخانجات دارو پخش کارخانجات دارو پخش
4 متادون مهردارو مهردارو
5 متادون مهردارو مهردارو
6 متادون داروسازی اکسیر داروسازی اکسیر
7 متادون دارویی و نهاده های زاگرس دارو پارسیان دارویی و نهاده های زاگرس دارو پارسیان
8 متادون دارویی و نهاده های زاگرس دارو پارسیان دارویی و نهاده های زاگرس دارو پارسیان
9 متادون تولید مواد اولیه داروپخش تولید مواد اولیه داروپخش
10 متادون دارودرمان پارس دارودرمان پارس
برچسب ها:
! هشدار ! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و دارو لایف مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد .

توجه : فروش هرگونه دارو از طریق این وب سایت مقدور نیست
بعضی از قسمت ها و اطلاعات دارویی به روز نیست در صورت بروز مغایرت از فرم ارسال گزارش که در زیر آمده است گزارش خود را ارسال کنید
فرم ارسال گزارش
سوالات ، تجربه و... را در قسمت دیدگاه برای ما بنویسد تا دیگران هم استفاده کنند
دیدگاه شما